Visual Storytelling

Stwórz swój język

W tworzeniu komunikatów dotyczących produktów standardowych efektywnym rozwiązaniem może być wykreowanie całkiem nowego języka wizualnego, np. postacie osadzone w świecie rysunkowym. Albo zupełnie nowy język słowno-graficzny.

Nowy język wizualny może w sposób atrakcyjny, angażujący i odróżniający przenieść daną treść. Może być pojemniejszy od języka tradycyjnego i znacząco zwiększyć sprawność komunikowania się. Pozwala też na przekazanie treści w możliwie najkrótszym czasie.

visueal storytelling

Tworzymy aplikację sprzedażową na tablet i chcemy stworzyć ikony do takich pojęć, jak: emerytura, wynajmujący nieruchomość czy ochrona. Takie wyzwanie postawiła przed nami firma ubezpieczeniowa Aegon. Po przeprowadzeniu prób doszliśmy do wniosku, że rozwiązaniem nie jest dokładne wyrysowanie ikon, lecz stworzenie całkiem nowego języka i za jego pomocą przeniesienie do aplikacji trudnych pojęć. W tym nowym języku sam rysunek nie jest znaczący, dopiero z podpisem tworzy całość, która angażuje odbiorcę, porywając go w świat wewnętrznych skojarzeń i interpretacji. Bo każdy z odbiorców widzi w konkretnym symbolu coś innego, każdy „wdrukowuje” do niego inną treść i interpretuje go na swój własny użytek.

visual storytelling

Opracowaliśmy 98 symboli, niektóre bardziej oczywiste, jak edukacja czy dom, inne znacznie bardziej złożone, jak studia w Europie, pakiet kontynentalny.

Firma ubezpieczeniowa Aegon zaprosiła nas też do współpracy przy tworzeniu komunikacji produktu ubezpieczeniowego służącego odkładaniu funduszy na finansowanie przyszłych potrzeb związanych ze studiami dziecka. W komunikacji wykorzystaliśmy graficzny obraz chłopca, przyszłego studenta. Wyrazisty i jednocześnie uniwersalny.

Aegon raport
Aegon raport
W skrócie

Tworzymy nietypowe rozwiązania komunikacyjne: graficzne, słowne, wizualne

Główna wartość

Jeżeli większość firm z branży ściga się bięgnąc w tym samym kierunku w komunikacji marketingowej, trzeba odwrócić się i pobiec w przeciwną stronę. Przykład: jak można stworzyć uznaną firmę szkoleniową nie używając w marketingu słowa „szkolenie” a wręcz pisząc o wadach szkoleń? Opowiemy na spotkaniu