Blog: Trendy 2022

Tak się robi content marketing w Ameryce

Tak się robi content marketing w Ameryce

Według najnowszego raportu Content Marketing Institute na temat content marketingu B2B branża dynamicznie się rozwija, choć są obszary do poprawy. Prezentujemy kilka wniosków CMI na podstawie danych z trzech ostatnich lat. Publikacja Content Marketing Institute (CMI) B2B Content Marketing 2018: Benchmarks, Budgets, and Trends North America reklamuje się m.in. słowami „Nowe badania ujawniają zwyczaje najlepszych content marketingowców”

Cały ten content marketing

Pierwszy proponowany tweet na stronie zapowiedzi raportu brzmi: Blisko 65% marketingowców #contentmarketing programów odnosi większe sukcesy niż w zeszłym roku. (Nearly 65% B2B marketers’ #contentmarketing programs are more successful than a year ago. @cmicontent #research).

Raport ma premierę po konferencji Content Marketing World, organizowanej przez CMI, która przyciąga około 4 tys. uczestników z ponad 550 firm.

W międzyczasie do sklepów trafia najnowsza książka założycieli instytutu – Joego Pulliziego i Roberta Rose’a – pt. Killing Marketing: How Innovative Business Are Turning Cost Into Profit, o której wszyscy słuchacze podcastu PNR With This Old Marketing dowiedzieli się już bardzo wiele. W jednym z ostatnich odcinków, nr 202, usłyszeliśmy, że w książce pada więcej pytań, niż znajduje się odpowiedzi – w tym to zasadnicze – a co jeśli mamy rację? – które, dotyczy zmian i przyszłości marketingu.

Tak się robi content marketing w Ameryce! Jest podcast, event, raport i książka, a prawie wszystko ma swoją kulminację w ciągu zaledwie dwóch tygodni.

Raport

Wróćmy jednak do raportu B2B Content Marketing 2018: Benchmarks, Budgets, and Trends North America. Poniżej zebraliśmy nieco danych, z których wynika, że:

  • coraz więcej ankietowanych firm inwestuje w content marketing B2B
 
Rok 2017 2016 2015
% firm USA korzystających z CM 91% 89% 88%

Amerykańskie firmy korzystające z content marketingu B2B na podstawie danych CMI.

  • rośnie zrozumienie content marketingu B2B w firmach i sposobów jego użycia
 
Poziom CM 2017 2016 2015
Wyrafinowany 9% 6% 8%
Dojrzały 25% 22% 24%
Dorastający 31% 35% 29%
Młody 25% 26% 27%
Stawiający pierwsze kroki 9% 10% 11%

Poziom dojrzałości content marketingu B2B w USA na podstawie danych CMI.

  • najchętniej wykorzystywanym narzędziem są media społecznościowe
 
2017 2016 2015
media społecznościowe bez wideo 94% media społecznościowe 83% media społecznościowe bez blogów 93%
case study 73% blog 80% case study 82%
wideo (pre-produced) 72% newsletter 77% blog 81%
e-book/white paper 71% e-book/white paper 65% newsletter 81%
infografika 65% wideo (pre-produced) 72% artykuły na stronie WWW 79%

Wybrane najpopularniejsze narzędzia content marketingu B2B na podstawie danych CMI (selekcja odpowiedzi na różnie postawione pytania – w tym roku o formaty, w poprzednich latach o taktykę).

  • wśród nich największą popularnością cieszy się LinkedIn.
 
2017 2016 2015
LinkedIn 97% LinkedIn 89% LinkedIn 94%
Twitter 87% Twitter 77% Twitter 87%
Facebook 86% Facebook 76% Facebook 84%
YouTube 60% YouTube 59% YouTube 74%
Instagram 30% Google+ 35% Google+ 62%
Google+ 28% Instagram 26% SlideShare 37%

Najpopularniejsze media społecznościowe w content marketingu B2B.

W tym roku po raz pierwszy zadano pytanie o poziom zadowolenia z pomiaru wyników względem osiąganych celów. 70% ankietowanych odpowiedziało, że jest zadowolonych, choć zaledwie 19% oceniło umiejętność stosowania narzędzi content marketingowych na poziomie bardzo dobrym lub doskonałym (3%). 4% respondentów stwierdziło, że nie mierzy content marketingu. Dodatkowo jedynie 37% firm ma spisaną strategię w tym obszarze.

 
Strategia CM 2017 2016 2015
Udokumentowana 37% 37% 32%
Nieudokumentowana 38% 41% 48%
W planach na 12 mies. 19% 17% 16%
Nie planuje w 12 mies. 6% 4% 4%

Strategia content marketingu B2B w USA na podstawie danych CMI. Respondenci, którzy nie zamierzają opracować strategii, podawali najczęściej dwa powody:

  1. brak poparcia osób zarządzających
  2. trudność koordynacji między poszczególnymi działami w firmie.

Według raportu CMI liderów w tym obszarze charakteryzuje spisana, konsekwentnie realizowana strategia. Jak działają najlepsi, przekonasz się, analizując cały raport albo obserwując Content Marketing Institute.

Powrót