Blog: Trendy 2022

Case study: 4 sekrety dobrego studium przypadku

Case study: 4 sekrety dobrego studium przypadku

Dobre studium przypadku (case study) to najlepszy sposób na promocję produktów i usług, zwłaszcza tych skierowanych do odbiorcy biznesowego. Jest jednym z najbardziej popularnych form content marketingu b2b. Klarowny opis projektu, który doprowadził do rozwiązania konkretnego problemu wart jest więcej niż nawet najdroższa kampania reklamowa.

Skoro to takie proste, to dlaczego tak trudno trafić na ciekawe studium przypadku? Podstawową przyczyną jest niechęć do rzetelnego opisu wszystkich aspektów projektu, potęgowany dodatkowo zapędami marketingowymi autorów studium. Czyli, pisząc inaczej, głębokie niezrozumienie celu case study, które powinno być przede wszystkim źródłem rzetelnych informacji, a dopiero w drugiej kolejności, sposobem na reklamę produktów lub usług firmy. Lęk przed rzetelnym opisem realiów można jednak przezwyciężyć. Wystarczy sumiennie trzymać się kilku podstawowych zasad.

Przyjmij perspektywę klienta w case study

Jednym z podstawowych błędów popełnianych przez autorów studiów przypadku jest niewolnicze przywiązanie do strategii marketingu produktów i usług. W efekcie studia przypadków pisane są niezrozumiałą nowomową rodem z ofert sprzedaży, przez co nie przystają do potrzeb potencjalnych klientów. Dlatego też tworząc plan studium jasno sformułuj i dokładnie opisz problem przed którym stanął klient oraz sposób jego rozwiązania.

Pisz studium przypadku wprost unikając żargonu i specjalistycznej terminologii

Najważniejszym czytelnikiem wszystkich case study jest menedżer, odpowiedzialny za zakup produktów lub usług. Coraz rzadziej jest to osoba dogłębnie znająca dziedzinę, której dotyczy dana oferta, a coraz częściej menedżer lub wręcz członek zarządu, nadzorujący szeroki obszar działalności firmy. Z tego właśnie powodu studium powinno być sformułowane w sposób czytelny dla laika, który dobrze rozumie problemy swojej firmy, ale niekoniecznie już, najnowsze koncepcje dotyczące ich rozwiązania.

Skończ z propagandą sukcesu

Najciekawszymi studiami przypadków są zawsze te materiały z których można dowiedzieć się nie tylko o sukcesach, ale i potencjalnych porażkach firm korzystających z nowych produktów lub usług. Właśnie dlatego podczas pisania case study warto zrezygnować z firmowej propagandy sukcesu i napisać także o zamierzeniach, których nie udało się zrealizować. Właśnie w ten sposób buduje się wiarygodność w oczach odbiorcy. Oczywiście we wszystkim najważniejszy jest umiar. Case study nie powinno przekształcić się w studium porażki, skupiające się na wszystkich możliwych błędach popełnionych w czasie projektu.

Nie bój się liczb

Im bardziej konkretny jest opis przedstawiony w studium przypadku, tym łatwiej jego odbiorcom znaleźć odniesienia do ich własnej sytuacji. Dlatego też pisząc case study warto pokusić się o zidentyfikowanie podstawowych wskaźników liczbowych opisujących projekt.

Przestrzeganie tych czterech prostych zasad ułatwi uczynienie z case study pełnoprawnego artykułu, który znajdzie uznanie nie tylko wśród dziennikarzy specjalistycznych, czy fachowców z danej dziedziny, ale także wśród potencjalnych klientów zainteresowanych tematyką opisaną w studium. A z czasem może przyczynić się do uczynienia z nich odbiorców produktów lub usług opisanych w case study. Tak właśnie działa content marketing.

Powrót