Opracowanie „Świat w naszych opakowaniach”

DS Smith DS Smith DS Smith DS Smith DS Smith DS Smith DS Smith DS Smith DS Smith DS Smith
Category
Content Marketing, Employer Branding
Tags
DS Smith
About This Project

Giganci technologiczni, jak Google i Facebook czy firmy doradcze, od lat budują swój wizerunek poprzez pokazanie dobrej atmosfery pracy i warunków sprzyjających rozwojowi. Te działania już dawno wyszły poza ramy tradycyjnego employer brandingu, stając się ważnym elementem składowym marki.

 

Wizerunek marki w Polsce

Tym tropem podąża wiele ambitnych firm również w Polsce, w tym DS Smith, jeden z największych producentów opakowań tekturowych na świecie. Co 7 opakowanie w Europie wychodzi z jego fabryk rozsianych po całym kontynencie. Cztery z nich są zlokalizowane w Polsce. DS Smith buduje swoją pozycję rynkową na wartościach i systemie pracy nastawionym na symbiotyczny rozwój pracowników i biznesu. Przejawia się to m.in. w:

  • dbałości o pracowników – 85% kadry kierowniczej pochodzi z awansu wewnętrznego, organizowane są szkolenia, pracownicy mają możliwości rozwoju
  • hołdowaniu jasnym zasadom pracy, płacy i promocji
  • współpracy międzyludzkiej i międzyzakładowej opartej na wzajemnym szacunku.

To są walory, które wiele mówią o firmie, pokazują ją nie tylko od wewnątrz, lecz także prezentują jej bardziej ludzką stronę.

 

Publikacja DS Smith w liczbach

Dlatego dział marketingu postanowił użyć historii pracowniczej jako elementu budowy wizerunku DS Smith. W efekcie powstała publikacja „Świat w naszych opakowaniach” z podtytułem „Stawiamy na ludzi”, dostępna w wersji drukowanej i online. Wewnątrz:

  • 28 stron informacji
  • 3 wywiady z 3 fabryk z 3 osobami na różnych stanowiskach
  • 11 krótkich wiadomości nt. pracy w DS Smith
  • 1 infografika ukazująca rozwój i historię firmy oraz odnosząca się do warunków pracy
  • 10 dużych zdjęć obrazujących atmosferę pracy.

W „Świecie naszych opakowań” zastosowano różne motywy narracyjne, np. w wywiadach na marginaliach pojawiają się ciekawostki, a kolejne rozmowy otwierają cytaty nawiązujące do opakowań. W ostatniej części zamieszczono najważniejsze informacje dla kandydatów ubiegających się o pracę w DS Smith. W ten sposób powstało narzędzie wizerunkowe, które można wykorzystywać zarówno w marketingu, jak i employer brandingu.