First Data

First Data

Branża: finanse

Projekt: Artykuł w „MIT Sloan Management Review Polska”

Wyzwanie

First Data Polska to jeden z największych dostawców technologii płatniczych dla sektora bankowego i handlowo-usługowego, z którym współpracujemy od kilku lat przy projektach marketingowo-sprzedażowych. Firma działa m.in. na rynku terminali płatniczych, na którym bardzo trudno się wyróżnić. Każdy z operatorów posiada podobne urządzenia, zbliżone stawki maksymalne, niemal identyczne usługi i zbliżony sposób ich dostarczania. Jednak pracując z First Data Polska nad projektem polegającym na aktualizacji materiałów dostarczanych nowym użytkownikom terminali, dostrzegliśmy obszar, w którym nasz klient mógł się wyróżnić. Nowe modele terminali były intuicyjne w obsłudze, a dotychczasowe instrukcje – napisane zbyt skomplikowanym językiem i przedstawione w nieatrakcyjny sposób. W ramach podejścia design thinking zaprojektowaliśmy zupełnie nowy rodzaj instrukcji – przyjazne użytkownikom, intuicyjne, zwięzłe i atrakcyjne wizualnie materiały. Pozwalały także na gruntowną zmianę procesów instalacji terminali w firmie. Użytkownicy mogli od tej pory instalować je samodzielnie. Tym samym nasz klient zyskał ważny element przewagi konkurencyjnej na rynku. Kolejnym wyzwaniem było zakomunikowanie tego nowego podejścia w branży i promowanie go wśród partnerów. W ramach naszych działań w obszarze content PR, zaproponowaliśmy klientowi napisanie obszernego artykułu opisującego cały proces upraszczania instrukcji do terminali. I opublikowanie go w jednym z magazynów biznesowo-technologicznych.

Nasz projekt

Zaplanowaliśmy publikację artykułu w pierwszym na polskim rynku wydaniu magazynu “MIT Sloan Management Review Polska”, prezentującym idee z pogranicza biznesu i technologii. Pierwszym etapem przygotowań do napisania tekstu było zainteresowanie redaktora magazynu proponowanym tematem. Następnie projekt został zaprezentowany i omówiony przez wewnętrznych ekspertów firm First Data Polska i Business Edge. Kolejnym krokiem było przygotowanie artykułu. W powstawaniu materiału zaangażowani byli: redaktor MIT SMRP, właściciele agencji Business Edge oraz przedstawiciele First Data Polska. Dostarczyliśmy redaktorom pełny pakiet informacji na temat projektu, jednak z oczywistych względów nie wszystkie mogły być uwzględnione w projekcie. Artykuł w interesujący sposób opisywał proces zmiany podejścia do instalacji terminali oraz powstawania nowych materiałów instalacyjnych. Zilustrowaliśmy go wizualizacjami i zdjęciami opisywanego projektu. 6-stronicowy artykuł został opublikowany w dziale “W Praktyce”, przyjmując formę case study.

Warto dodać, że premiera pierwszego wydania magazynu MIT SMRP, w którym ukazał się nasz artykuł, była połączona z dużą konferencją biznesowo-technologiczną - Kongresem MIT Sloan Management Review Polska. Materiał z miejsca trafił więc do szerokiego grona przedstawicieli świata biznesu i technologii.

Rezultaty

Opublikowanie artykułu w prestiżowym magazynie skierowanym do grona liderów biznesu pozwoliło naszemu klientowi dość szeroko zaprezentować zupełnie nowe podejście do tworzenia wartości na rynku terminali płatniczych. Umożliwiło też podzielenie się praktyczną wiedzą o zastosowaniu podejścia design thinking w pracy nad innowacjami w branży finansowej.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, co znalazło się w opisywanym artykule oraz jak pomogliśmy w pracach nad innowacyjnymi materiałami do obsługi terminali, przeczytaj nasze case study Jak design thinking pomógł nam stworzyć ważny element przewagi konkurencyjnej First Data Polska?

 

Poznaj także nasze usługi w zakresie Content PR