First Data

First Data

Branża: finanse

Projekt: FD Live

Wyzwanie

Firma First Data Polska, obsługująca rynek płatności, ma siedzibę w warszawskim biurowcu, gdzie ponad 400 pracowników zajmuje 3 piętra. Osoby te pracują w różnych działach, które ze względu na specyfikę swoich działań często nie mają ze sobą kontaktu. W efekcie wielu pracowników nie zna się bezpośrednio i nie wszyscy mają okazję ze sobą rozmawiać

Firmie zależało na integracji zatrudnionych osób, ponieważ wzajemne relacje ułatwiają współpracę i są inspiracją do wprowadzania nowych rozwiązań. Taka kultura sprzyja także rozwojowi biznesu i staje się siłą napędową tworzonych innowacji. W obliczu tego wyzwania pojawiła się potrzeba stworzenia atrakcyjnego wizualnie i merytorycznie narzędzia komunikacji wewnętrznej. Firma poszukiwała rozwiązania, które pozwoliłoby jej oddać głos pracownikom, za pomocą którego mogiliby mówić o swoich pasjach, informować o sukcesach biznesowych, ważnych spotkaniach i wydarzeniach.

Nasz projekt

Z tym wyzwaniem firma zwróciła się do Business Edge. W efekcie tej współpracy powstał intranetowy portal FD Live, w którym publikowane są wiadomości pokazujące dokonania pracowników First Data Polska oraz ich pasje. Materiały mają różnorodną formę (artykułów, relacji czy wywiadów) i opatrzone są dużą liczbą zdjęć lub materiałów video. Pracownicy zyskali miejsce, w którym dzielą się swoimi sukcesami z pracy. Opowiadają m.in. o tym, jak powstawały przełomowe rozwiązania, jak rozpoczynali współpracę z klientami oraz na czym polega praca w konkretnych działach firmy. Dzielą się również swoimi prywatnymi pasjami: aktywnością sportową, relacjami z podróży, zainteresowaniami muzycznymi czy zdjęciami swoich psów.

Na platformie FD Live głos zabiera również prezes. To miejsce, w którym dokumentowane są najważniejsze wydarzenia branżowe. Materiały do FD Live powstają cyklicznie, a powiadomienia o nowych artykułach pojawiają się co dwa tygodnie na skrzynkach mailowych pracowników.

Rezultaty

Platforma FD Live pełni w organizacji rolę integrującą, informacyjną i motywacyjną, stanowiąc atrakcyjne miejsce wirtualnych spotkań pracowników First Data Polska. Jest szansą na zaprezentowanie wkładu każdego z nich w rozwój firmy oraz docenienie kolegów i koleżanek z zespołu. Prezentacja pasji buduje społeczność osób, które chętnie jednoczą się wokół wspólnych inicjatyw, zarówno w firmie jak i poza nią. Takie działania skutecznie jednoczą zespół i sprzyjają efektywniejszej współpracy przy codziennych zadaniach. Portal, jako wewnętrzna platforma, jest miejscem mniej formalnych, wirtualnych spotkań, co pozwala na stosowanie przyjaznego, lżejszego języka komunikacji ilustrowanego dużą liczbą ciekawych zdjęć. Pokazanie perspektywy autentycznych zainteresowań zespołu sprzyja budowaniu relacji i w efekcie tworzeniu atmosfery lepszej współpracy w firmie.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszą Employer Branding.